Traiv OÜ rehvide garantiitingimused

Garantiiajad:

Garantii kehtib uutele rehvidele 2 aastat
Garantiiaja pikkus on määratud maaletooja või tootja poolt!
1. Garantii kehtib ainult Traiv OÜ poolt müüdud rehvidele.
2. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine. Materjali- või valmistusvealise rehvi puhul kohustub Traiv OÜ välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.
Garantii alla ei kuulu:
– rehvid, mida on kasutatud üle mustri kulumispiiri
– rehvide vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu
– rehvide vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel
– vigastused, mis on tekkinud rehvide valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balansseerimata rattad, rikkis amortisaatorid, auto ülekoormus, kettide kasutamine, naelutamine, võidusõit, off-road jms)
– remonditud ning taastatud rehvid
– ettekavatsetult rehvidele tekitatud vigastused
– vead, mis on tingitud normaalsest kulumisest
– rehvid, mis on tingitud puudulikust hooldamisest
– rehvid, mis on tingitud vealisest paigaldusest
– rehvid, mis on tingitud valest kasutamisest
3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse Traiv OÜ poolt üle selle tarbijale. Toote ümbervahetamisel ei pikene esialgne garantiiaeg.
4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha Traiv OÜ´le esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale vea avastamist.
Garantiikäsitluse aktile tuleb lisada:
– vealine toode;
– toote ostmise kuupäev, arve/tseki number;
– toote kasutuselevõtu kuupäev;
– kasutusel olnud aeg;
– vea ilmnemise kuupäev;
– kasutuskoht (auto mark, valmistusaasta, reg-nr);
– täpne vea selgitus ja põhjus (ei aktsepteerita selgitusi nagu katki);
– lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;
– arve või tseki ostu tõestamise dokumendi number
5. Kui klient vaidlustab Traiv OÜ garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes,
suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või
muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 6 kuud.
6. Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul vealise toote maaletooja kulul. Kui klient ei ole
nõus garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu
ekspertiis kliendi kulul.
8. Vealist rehvi, mis on hüvitatud, ei tagastata.
9. Kui rehvi ei aktsepteerita garantiiliseks, on Traiv OÜ´l õigus rehv 30 päeva
möödudes hävitada kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.
10. 14-ne päevane tagastamisõigus (alates arve laekumise kuupäevast) kui Te ei ole tootega rahul,
kehtib rehvidele, mis ei ole kasutatud ning veljele paigaldatud! Tagastamine on kliendi kulul!